Vul hieronder uw e-mailadres en vraag in, wij antwoorden z.s.m.
Liever bellen? Geef uw naam en telefoonnummer op, wij bellen u terug.


verification code Type het woord hierboven over*

Sluiten

Pedagogisch Beleid Paddington-Kinderhotels

Het pedagogisch beleidsplan dient als leidraad voor de ouders en medewerkers van onze Kinderhotels en zal naar aanleiding van nieuwe ervaringen en inzichten continu worden verbeterd. Het welzijn van de kinderen staat binnen onze kinderopvang altijd voorop. Wij zorgen ervoor dat elk kind het echt naar zijn zin heeft en uitstekend verzorgd wordt. Het is belangrijk dat kinderen met plezier bij ons komen en met vrolijke gezichtjes weer naar huis gaan. Om een gevoel van veiligheid en vertrouwen te creëren, bieden wij de kinderen rust en regelmaat én zorgen wij voor een gezellige, huiselijke sfeer. 

Binnen Paddington-Kinderhotels wordt uitgegaan van de gangbare sociale omgangsnormen, waarbij warmte en respect een belangrijke rol spelen. Tijdens het verblijf in onze kinderopvang krijgt het kind de gelegenheid plezier te hebben met leeftijdsgenootjes en leidsters. Ieder kind wordt op een positieve en liefdevolle manier benaderd en gestimuleerd om zich op elk gebied te ontwikkelen. Dit gebeurt door het aanbieden van een groot aantal plezierige en leerzame activiteiten. Het kind wordt gezien als een uniek individu dat zich in het eigen tempo ontwikkelt en wordt nergens toe gedwongen. 

Omdat wij het belangrijk vinden dat ouders hun kind met een goed en vertrouwd gevoel naar onze Kinderhotels brengen, worden zij op allerlei manieren betrokken bij onze opvang. Ouders hebben altijd de mogelijkheid om de opvoeding van hun kind met de leidsters af te stemmen en er wordt voortdurend een luisterend oor geboden.

Voor informatie en vragen over beleid en protocollen kunt u altijd contact met ons opnemen.

scroll up